Klimaat2daagse 2020
Regio Noordoost Brabant

Welkom bij de Regionale Klimaat2daagse 2020

Fijn dat je er bent!

Bekijk hieronder het programma. Op woensdag 28 en donderdag 29 oktober voegen we hier de linkjes toe waarmee je eenvoudig deel kunt nemen aan alle sessies. Aanmelden voor de Klimaat2daagse is niet nodig.

Tot dan!

Download alle presentaties van de Klimaat2daagse 2020:

Een terugblik op de Klimaat2daagse:

Programma woensdag 28 oktober


10:00u - 10:15u Start Klimaat2daagse Noordoost-Brabant
door Maarten Verkerk (Dagvoorzitter), Harry van Rooijen (Voorzitter bestuurlijke kopgroep klimaat en natuur),
Rob Bonte (Programmaleider klimaatadaptatie) en Mark Hamers (Winnaar regio voucher 2019)

Welkom bij de jaarlijkse conferentie van het programma klimaatadaptatie van de Regio Noordoost Brabant.
In sneltreinvaart nemen we je mee door resultaten van het afgelopen jaar.

10:15u – 11:15u Hitte, gezondheid en groen
door Wiebke Klemm (UrbanGreenScape)
& Dirk van Helvoirt (Projectleider hitte en gezondheid)

Hitte kunnen we na 3 hete zomers niet meer negeren als thema. De regio wil ook met hitte en gezondheid aan de slag. Wiebke vertelt over de oorzaken en effecten van hitte en wat we door een slimme inrichting van buitenruimtes, o.a. met planten en bomen, daar wel en niet aan kunnen doen. We zien hoe de gemeente Boxmeer met zogeheten ‘klimaatlabels’ voor 30 jaar financiering geregeld heeft om hittestress te verminderen. Dirk gaat tot slot met jullie in gesprek hoe en met wie we in de regio met hitte en gezondheid in de gebouwde omgeving aan de slag kunnen gaan.


Download hier de presentatie & ontwerprichtlijnen van Wiebke Klemm:

11:30u – 12:30u Als de bui valt… in dialoog over wateroverlast
door Sander Tax (Gemeente Den Bosch) en William Peters (Gemeente Heusden)

De gemeenten Heusden en Den Bosch hebben de afgelopen jaren hoosbuien op hun dak gehad.
Dat geeft inzicht in de klimaatbestendigheid van het gebied. Hoe reageren bewoners en bedrijven op zo’n gebeurtenis?
En hoe kun je het aangrijpen om tot een klimaatbestendiger gebied en gedrag te komen?

Even weg van je scherm...
Luister de Podcast 'Met elkaar voor Mekaar'

Hoe stimuleer je bewoners om hun tuinen klimaatbestendig te maken? En hoe zorg je dat bewonersinitiatief en overheid elkaar versterken en goed samenwerken? Dat bespreken we met het bewonersinitiatief Met elkaar voor Mekaar en de gemeente in een Podcast.

Programma donderdag 29 oktober


10:00u – 11:00u Klimaatbestendig ontwikkelen in het beekdallandschap
door Bertram de Rooij (Wageningen Environmental Research) en Maarten Verkerk (projectleider klimaatbestendig ontwikkelen)

Hoe ziet Nederland er over honderd jaar uit?
Bertram de Rooij werkte mee aan de visie ‘Nederland in 2120’ en zoomt nu in op de beekdallandschappen van Noordoost-Brabant.
Hoe ontwikkelen die beekdallandschappen zich in een veranderend klimaat, van hoge zandige ruggen tot de lage kleiige beken?
En hoe kun je met die kennis rekening houden bij nieuwe gebiedsontwikkelingen?
Maarten laat aan de hand van een nieuwe gebiedsontwikkeling zien hoe we daar in Noordoost-Brabant handen en voeten aan proberen te geven.

11:15u – 12:15u Bewonerscommunicatie & toolkit voor de woningbouw
door Inge Jansen (Adviseur project Klimaatbewustzijn)

Volgens de Ons Water leefstijlvinder van Marketresponse zijn er zes verschillende soorten mensen als het om klimaat gaat.
Waar de een niets van klimaat wil weten, denkt een ander dat zijn bijdrage weinig nut heeft. Weer een ander moet je overtuigen met feiten.
Kortom iedereen kijkt anders naar het onderwerp. Hoe pas je je communicatie hierop aan?

Een inkijkje in de communicatiestrategie van Regio Noordoost Brabant en de ontwikkelde toolkit voor woningbouwcorporaties.

12:15u – 13:00u En nou die hèndjes…
door Maarten Verkerk, Harry van Rooijen, Rob Bonte

De Klimaat2daagse ronden we graag samen met jullie af.
Na alle verhalen, ontmoeten we elkaar in kleinere (digitale) groepen.
Wat heb je gehoord, gezien en ervaren? En hoe kun je hiermee verder in je eigen werk?
Welke verbindingen kun je maken met anderen in de regio?

Tot slot kijken we vooruit:
Hoe gaan we in 2021 en verder door met het programma klimaatadaptatie?


Een initiatief van Regio Noordoost Brabant.
Georganiseerd door de werkregio's As50+, Land van Cuijk, Meierij en
het kernteam Klimaatadaptatie.