Klimaat2daagse 2021

Regio Noordoost Brabant

Welkom bij de Regionale Klimaat2daagse 2021
We gaan op klimaatsafari!

Zowel het veranderende klimaat als wildlife tijdens een safari kunnen gevaarlijk zijn. Vandaar dat wij, de samenwerkende gemeenten en waterschappen in RNOB, je tijdens de Regionale Klimaat2daagse willen voorzien van een goede voorbereiding en uitrusting om met jouw lokale klimaatuitdaging aan de slag te gaan.

Programma woensdag 3 november

Start Regionale Klimaat2daagse 2021
10:00 - 12:30 uur

Welkom bij de jaarlijkse conferentie van het programma klimaatadaptatie van de RNOB.


Klimaatbestendige nieuwbouw

van 10:15 - 11:00 uur

door Jeroen Rijsdijk (Arcadis)

Voor een veilige en betaalbare safari is het goed je aan regels te houden én om te weten welke kosten je gaat tegenkomen. We zien nationaal dat klimaatbestendige nieuwbouw steeds meer de norm wordt. De Deltacommissaris brengt hier advies over uit aan het kabinet. Ook de minister van Binnenlandse Zaken heeft toegelicht hoe zij invulling geeft aan klimaatbestendig bouwen. Steeds meer gemeenten verankeren klimaatbestendig bouwen in hun regelgeving en werken al dan niet samen in een regio een met private partijen in regionale Bouwconvenanten. Een enorm verschil met pakweg 5 jaar geleden!


Een van de argumenten om níet klimaatbestendig te bouwen, is dat het meer zou kosten. Maar hoeveel kost het nou meer? Arcadis heeft voor verschillende wijktypen in beeld gebracht hoeveel klimaatbestendig bouwen kost. Jeroen Rijsdijk neemt ons mee in de resultaten en achtergrond van dit onderzoek en wat je met deze informatie als gemeente kunt om de volgende stap te zetten.


PAUZE


Groenverordening Gemeente ’s-Hertogenbosch

van 11:10 - 11:30 uur

door Kees Konings (Gemeente ’s-Hertogenbosch)

Om op safari te gaan moet je weten waar je naar toe wil. Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft afgelopen jaar het pad uitgestippeld om te komen tot een “Groen en Klimaatbestendig ’s-Hertogenbosch”. Daarvoor gaan ze alle nieuwe projecten met een minimale hoeveelheid groen ontwikkelen. Wat de vereiste hoeveelheid en kwaliteit is staat in de groenverordening, die Kees Konings zal toelichten.

Kijk de presentatie van Kees Konings hier terug.


Voorbeelden vergroeningsprojecten in samenwerking met woningbouwcorporaties

van 11:30 - 12:00 uur

door Sarie Sleenhof (Zayaz)

Versteende plekken vergroenen; daar wordt toch iedereen blij van! Zo hebben inwoners nog meer locaties om in je eigen omgeving op safari te gaan. In de bush of in de urban jungle. Sarie Sleenhof neemt je mee in haar persoonlijke expeditie om binnen Zayaz en andere woningbouwverenigingen de omgeving van Oss en ’s-Hertogenbosch te vergroenen; stenen eruit, geveltuintjes en groene daken realiseren. ’s Middags mag je mee kijken op locatie!

Kijk de presentatie van Sarie Sleenhof hier terug.


Ga je mee op safari?

Op groen-safari in ’s-Hertogenbosch


Tijd: 14:00 - 15:00 uur
Locatie: 's-Hertogenbosch - Hadewychstraat 386
Aanmelden per e-mail: ebbeny.janssen@rhdhv.com

Sarie Sleenhof van Zayaz en Arno Pullens van Gemeente ’s-Hertogenbosch vertellen over de vergroening aan de Hadewychstraat. In het kader van klimaatadaptatie en vergroening hebben zowel gemeente als Zayas de initiatieven van bewoners omarmt om geveltuintjes aan te leggen en het plein te vergroenen. Sarie gaat in op de geveltuintjes en het sociale aspect van het vergroenen van de straat. Arno vertelt hoe het proces is gegaan bij de gemeente en hoe hij vanuit zijn organisatie kon ondersteunen.

Pas op… door de aanleg van al dat groen, kan het zomaar zijn dat je tijdens deze safari oog in oog komt te staan met de heggenmus, gewone pantserjuffer of Snorzweefvlieg.

Aanmelding per e-mail: ebbeny.janssen@rhdhv.com

#############################################################################################################################################################

Programma donderdag 4 november


Start Regionale Klimaat2daagse 2021 - dag 2
10:00 - 10:10 uur

Welkom bij dag 2 van de Regionale Klimaat2daagse!


Kompas: Klimaatonderlegger

Van 10:10 - 11:00 uur

door Harold van Oorschot/ Thomas Jansen/ Ernest de Groot

Rekening houden met de ondergrond is essentieel bij een goede safari. Waar is het drassig, waar is het droog? Waar groeien bomen, gras en waar kun je je campement veilig opzetten? De Klimaatonderlegger geeft de juiste informatie rond het bodem- en watersysteem en vertaalt dat naar ruimtelijk gebruik.PAUZE


Samen één loket

van 11:10 - 11:20 uur

door Harold van Oorschot / Djamo van der Krabben

Een goede safari vergt een hele organisatie. Klanten moeten daar zo min mogelijk last van hebben. Is As50+ hebben gemeenten en waterschap daarom één loket ingericht om alle groene subsidies aan te vragen. Door een routekaart te ontwikkelen voor het aanvragen van subsidie hoeven aanvragers niet individueel te pionieren. Medewerkers van het waterschap en gemeente vertellen over hun ervaring met het loket.


Risicodialogen

van 11:20 - 11:45 uur

door Fridthjof Leerdam

Alle gemeenten voeren hun eigen lokale klimaatdialogen. Waarom voeren we dan ook dialogen op regionale schaal? De regionale werkgroep klimaatdialogen heeft samen met RHDHV verder gewerkt aan de eerste dialogen die door Tauw georganiseerd zijn. Gesprekken met PNB, ZLTO, Veiligheidsregio, nuts-bedrijven, TBO’s en kennisinstellingen.

Kennismaking, kennisdeling en vooruitkijken naar samenwerken zijn de belangrijkste punten voor zo’n gesprek. Bijhorend vraagpunt: hoe verhouden lokale en regionale dialogen zich tot elkaar, kunnen we verbanden leggen?

Een toelichting op het concept-rapport dat inmiddels besproken is met de werkgroep, verspreid is onder de werkeenheden en op 3 november voorgelegd is aan de bestuurlijke kopgroep.


Bedrijventerreinen grijs & saai? Kom nou!

van 11:45 uur tot 12:10 uur

door Freya Macke

Bij de klimaatstresstesten springen de bedrijventerreinen er vaak uit: wateroverlast en hitte zijn hier een logisch gevolg van het enorme oppervlak verhardingen. In de regio zijn we op onderzoek gegaan hoe we dit kunnen aanpakken, en hoe we bedrijven kunnen activeren. Vanochtend laten we zien welke kennis we ophaalden en hoe het er voor staat met de pilots. Freya Macke werkt ook landelijk aan groenblauwe bedrijventerreinen geeft ons een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen.

Daarna gaan we in gesprek over het vervolg: Wat is de opgave in jouw organisatie? En vooral de vraag: wat heb jein 2022 en daarna nodig om klimaatadaptatie op bedrijventerreinen te realiseren?


Klimaatbestendig ontwikkelen in beeklandschappen

van 12:10 - 12:20 uur

door Maarten Verkerk/ Marlie van Santvoort

Bouwen in het beekdal. Is dat verstandig? Hoe moet je dat doen? En hoe gaan we op de hoge gronden water langer vasthouden?

Het project Klimaatbestendige beeklandschappen kijkt met brede landschappelijke blik naar dit soort vragen. Aan de hand van twee onderzoeken is in beeld gebracht hoe je in omgevingsvisies en gebiedsontwikkeling rekening kunt houden met het bodem- en watersysteem. En aan de hand van twee praktijkcases zijn ontwerpprincipes en spelregels ontwikkeld.

Vanuit het project is er budget en capaciteit beschikbaar om deze kennis en hulpmiddelen in te zetten in bijvoorbeeld werksessies rond omgevingsvisies. An offer you can’t refuse!

Marlie van Santvoort en Maarten Verkerk geven je graag een toelichting hoe hier onder andere in Bernheze ervaring mee is opgedaan.


Ga je mee op safari?

Op safari in een beekdal


Tijd: 14:00 - 16:00 uur
Locatie:
Parkeren op de parkeerplaats nabij Slabroekseweg 23 te Nistelrode
Wat: Wandeling van ongeveer 3 km
Aanmelden per e-mail: ebbeny.janssen@rhdhv.com

We gaan op safari naar Bernheze. We zien hoe een hoge kop in het landschap ontwatert wordt ten behoeve van één landbouwperceel. Alle partijen hebben een deel van de puzzel in de hand. Het waterschap heeft informatie en capaciteit, maar is doorgaans niet actief in dit soort ‘haarvaten’ van het systeem. De gemeente kan met de instrumenten van de omgevingswet sturen. De provincie en de EU beschikt over stimuleringsregelingen om een passend type landgebruik te stimuleren. En de agrariër heeft een urgentie om zijn bedrijf toekomstvast te krijgen. Wie zet de eerste stap?

Wandelschoenen of laarzen worden aanbevolen: we gaan het veld in.


De Klimaat2Daagse is een initiatief van RNOB.
Georganiseerd door de werkregio's As50+, Land van Cuijk, Meierij en
het kernteam Klimaatadaptatie.